مدیریت امور اداری

نام و نام خانوادگی :

علیرضا مرتضائی

سمت :

رئیس امور اداری و مدیر منابع انسانی

مدرک تحصیلی :

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

تلفن تماس :

071-36125760

پست الکترونیک :

a.mortazaie@sums.ac.ir

نمابر:

  
سوابق علمی :کارشناس بهداشت محیط –کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی
سوابق اجرایی :مسئول بهداشت محیط بیمارستان .رئیس امور اداری و مدیر منایع انسانی
 
فعالیتهای این واحد : 
1- نظارت و سرپرستی امور اداری بیمارستان برابر مقررات تدوین شده
2- اجرای مقررات اداری برای کلیه کارکنان بیمارستان و کنترل حضور و غیاب
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/03/05
تعداد بازدید:
6652
مرکز آموزشی و درمانی نمازی
آدرس: شیراز، خیابان زند، میدان نمازی، مرکز آموزشی درمانی نمازی
کدپستی:  13311-71936 تلفکس:  36474326 تلفن:  61- 36474332 -071   پست الکترونیک  nemazee_inf@sums.ac.ir
کد اقتصادی : 411375173186     شناسه ملی : 14003253980
کلیه حقوق این وب سایت متعلق یه مرکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
Powered by DorsaPortal