دفتر مطالعه و توسعه آموزش دندانپزشکی
این دفتر به منظور ارتقاء کیفیت آموزش و در راستای سیاستهای وزارت متبوع و برنامه استرتژیک معاونت آموزشی دانشگاه و مرکز EDC و همکاری ریاست دانشکده با ساختار و شرح وظائف از پیش تعیین شده،دائر و از اردیبهشت ماه 86 رسماً شروع بکار نمود.
امید آنکه این دفتر بتواند با حول و قوه الهی و بکارگیری تجارب ارزشمند صاحبنظران و علاقه مندان به امر بهبود و توسعه آموزش پزشکی و بهره گیری از نظرات و پیشنهادات سازنده دانشجویان و اساتید، گامهای موثری در ارتقاء کیفیت آموزش و رسیدن به استانداردهای جهانی بردارد. 
 

شرح وظایف یا خدمات ارائه شده

ردیف

عنوان

1

تدوین و بازنگری برنامه های درسی و کوریکولوم آموزشی و Lesson plan ،Course plan ،Study Guide ، Log book دروس رشته دندانپزشکی

2

مشارکت و برنامه ریزی در اجرای فرایند توانمند سازی اساتید، دانشجویان و دستیاران بر اساس انجام نیازسنجی در قالب برگزاری کارگاه های آموزشی

3

همکاری در تدوین و پایش برنامه های عملیاتی ، برنامه استراتژیک ، بسته های تحول در آموزش دانشکده و دفتر EDO در راستای خط مشی دانشگاه و ارایه گزارشات مربوطه به مراجع ذیربط

4

اجرای فرایند ارزشیابی درونی، بیرونی، اعتبار بخشی گروههای آموزشی توأم با تدوین برخی فرم های خام و ارایه گزارشات مربوطه به مراجع ذیصلاح

5

مشارکت در اجرای فرآیند تجزیه و تحلیل و روان سنجی آزمونهای MCQ در گروه های مختلف آموزشی

6

پیگیری و اجرای برنامه های مرکز توسعه آموزش دانشگاه در دانشکده

7

مشارکت در اجرای مداخلات و پژوهش های آموزشی و طرح های تحقیقاتی مرتبط با آموزش

8

برنامه ریزی ، بستر سازی،تدوین فرم های خام جهت بکارگیری تکنولوژی های نوین آموزشی در تدریس و ارزشیابی فراگیران

9

مشارکت و همکاری با کمیته های مختلف دانشکده و دانشگاه از جمله: کمیته دانشجویی EDO و EDC، کمیته مبتنی بر شواهد ، کمیته امتحانات، کمیته کوریکولوم و برنامه ریزی درسی ، کمیته مدیریت دانش و تکریم ارباب رجوع ، کمیته طب سالمندی و پیشگیری از بیماری های واگیر و ......

10

انجام فرآیند محاسبه فعالیت های دانش پژوهی اساتید جهت ارایه به کمیته ارتقا اساتید ، کمیته فراخوان جذب هیات علمی ، کمیته انتخاب استاد نمونه و ....

11

برنامه ریزی و بسترسازی و مشارکت در اجرای فعالیت های متعدد مجازی در دانشکده(آزمون آنلاین، تولید محتوا، تولید فیلم، سامانه casebook ، و .....) 

 
تاریخ به روز رسانی:
1401/03/09
تعداد بازدید:
3940
کلیه حقوق این پایگاه متعلق به  دانشکده دندانپزشکی شیراز  می باشد.
افراد https://www.sums.ac.ir
Powered by DorsaPortal