آخرین خبر /
درباره معاونت غذا و دارو
معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكی شیراز، یكی از هفت معاونت دانشگاه است كه زیر نظر ریاست دانشگاه فعالیت می كند. معاونت غذا و دارو، مسئولیت مدیریت، برنامه ریزی و نظارت بر امور حوزه غذا و دارو دانشگاه را بر عهده دارد. هدایت فعالیت های تولیدی دانشگاه و حمایت از فعالیت های پژوهشی اساتید، محققان، دانشجویان، كاركنان بخشی از فعالیت های این معاونت است.
Powered by DorsaPortal