آرشیو کارگاه ها

راهنمای شرکت در کارگاه های آنلاین

کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شش ماهه اول سال 1400

 

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

اطلاعات تکمیلی

1

جستجوی مقالات و شواهد وارد شده در مقالات مرور ثانویه (متاآنالیز و سیستماتیک ریویو) و بررسی وضعیت آلتمتریکس مقالات منتشر شده

دکتر  نیلوفر برهمند،

 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/2/13 

ساعت 13-12

اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی

*اطلاعیه

 

*دانلود فیلم کارگاه 

 

2

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی و پروفایل های علمی

خانم زهرا جلالی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی واحد علم سنجی و پایش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/3/19

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی 

 

3

جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد

(با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

خانم آفتاب قدیمی،

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/3/26

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران 

*اطلاعیه

 

4

آشنایی با مفاهیم و اصول  جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

دکتر  نیلوفر برهمند،

 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز


1400/4/2

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران 

 
 
 

5


رفرنس دهی با نرم افزار 
اندنوت

خانم سارا کریم زاده، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و

مسئول کتابخانه دانشکده پزشکی

1400/4/9

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران 

  *اطلاعیه

 
 

6

رفرنس دهی با نرم افزار مندلی

خانم زکیه تاج الدینی، دانشجوی کارشناس ارشد علم سنجی و مسئول کتابخانه بیمارستان نمازی

1400/4/16

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران 

*اطلاعیه

 
 *اسامی شرکت کنندگان
 
 
 7  جستجوی تخصصی مقالات برای نگارش مقالات مرور نظام مند

خانم آفتاب قدیمی،

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 1400/4/22

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران
 
 
 

8

جستجو در پایگاه اسکوپوس

 مژگان همتی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده پیرا پزشکی

1400/4/23

ساعت 12-10

 اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

 *اطلاعیه

 
 
 

9

آشنایی با انواع مطالعات مروری

(با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

دکتر فرهاد فاتحی، عضو هیئت علمی دانشگاه موناش استرالیا

و

دکتر مهناز صمدبیک،

مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی دانشگاه علوم پزشکی لرستان

1400/5/6

ساعت 12-10

 اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

 
 
 
 

10

مرور حوزه ای (Scoping Review)

دکتر پیوند باستانی،

دانشیار مدیریت خدمات بهداشتی درمانی و

مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

 اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

 

11

مرور نظام مند  در علوم توانبخشی

دکتر محمد تقی کریمی،

استاد گروه ارتوز و پروتز دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/5/20

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

 
 

12

مرور نظام مند در مطالعات اقتصاد سلامت

دکتر عبدالصالح جعفری،

استادیار گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/6/3

ساعت 12-10

 اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

 
 

13

آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علمی

دکتر زهرا  یوسفی،

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه خلیج فارس

1400/6/10

ساعت 12-10

 اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

 
 

14

آشنایی با متاآنالیز

دکتر عباس رضائیان زاده،

استاد گروه اپیدمیولوژی و معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/6/27

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

 
 

کارگاه های آنلاین مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1399

 

ردیف

عنوان

تاریخ و ساعت

مدرس

گروه هدف

لینک ورود به کارگاه

اطلاعات تکمیلی

1

آشنایی با نرم افزار درسا
(مقدماتی)

29 مهرماه

ساعت 10 الی 12

مهندس طبیبی، کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده دندانپزشکی

رابطین وب سایت کتابخانه ها

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/

 اطلاعیه

 

2

آشنایی با سامانه ISID با تاکید بر شاخص های علم سنجی نویسندگان

30 مهرماه

ساعت 10 الی 12

سخنران مدعو: دکتر پیام کبیری، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

مدرس: دکتر نیلوفر برهمند، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات و کارشناس مسئول علم سنجی و پایش

اعضای هیات علمی، رابطین علم سنجی

http://class1.vu.sums.ac.ir/sci

 اطلاعیه

 
 
 3  آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علمی 14 آبان ماه

دکتر زهرا یوسفی،

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه خلیج فارس

 اعضای هئیت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رابطین علم سنجی http://class1.vu.sums.ac.ir/sci_workshop/
 

4

 

جستجوی شواهد بالینی در پابمد 

21 آبان ماه

ساعت 10 الی 12

سخنران مدعو: سرکار خانم دکتر داوری، مدیر اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدرس: آفتاب قدیمی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کتابداران

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/


اطلاعیه

 
 

5

کارگاه آشنایی با روش مرور نظام مند
(
systematic review)

26 آذرماه

ساعت 10 الی 12

دکتر عباس رضاییان زاده، استاد اپیدمیولوژی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اعضای کمیته آموزش و پژوهش کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/

اطلاعیه

 
6استانداردسازی، ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی با پلت فرم Mendeley Data
 3 دی ماه
 
 ساعت 10 الی 12
مهندس حسین اعظمی، مدیر محترم آموزش نماینده ناشر الزویر در ایران 
اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران
http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 

 7

مرور نظام مند (Systematic Review) در مطالعات ارزیابی فناوری سلامت


17 دی ماه
 
 ساعت 10 الی 12
دکتر عبدالصالح جعفری، استادیار گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

اعضای هیات علمیhttp://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 
 
 8 رونمایی از منابع اطلاعاتی Covid
12بهمن ماه

ساعت 12:30 الی 14:30

 
سخنران: سرکار خانم دکتر پیوند باستانی، مدیر  اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه
 مدرس: دکتر نیلوفر برهمند، رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات و کارشناس مسئول علم سنجی و پایش دانشگاه
 اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/اطلاعیه
 9آشنایی با سامانه نوپا
14بهمن ماه

ساعت 12:30 الی 14:30

 
دکتر پیام کبیری، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران
 http://class1.vu.sums.ac.ir/sci_workshop/
 

10

نرم افزار مدیریت استناد مندلی

15 بهمن ماه

ساعت
12:30 الی 14:30

سخنران مدعو: دکتر معصومه لطیفی، کارشناس مسئول علم سنجی

سرکار خانم زکیه تاج الدینی، دانشجوی کارشناس ارشد علم سنجی و مسئول کتابخانه بیمارستان نمازی

اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/

 اطلاعیه

 
 
 11تازه های اخلاق در نشر
18 بهمن ماه
 
ساعت 10 الی 12
 دکتر احسان شمسی، دبیر محترم کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های پزشکی
اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران
http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 
 12 آشنایی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

20 بهمن ماه

ساعت
12:30 الی 15:00

 
 مهندس حسین اعظمی، مدیر محترم آموزش نماینده ناشر الزویر در ایران 
 اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابدارانhttp://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 
 


 
کارگاه های برگزار شده سال 1398
 
تاریخ به روز رسانی:
1400/07/21
تعداد بازدید:
2169
کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: شیراز، خیابان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، طبقه هفتم، معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات
تلفن: 32122519-071           vcrlibsums@gmail.com  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
67
آرش صفاریان
16
82
آناهیتا میر دامادی
19
36
احمد حسین زاده
10
420
احمد حسین زاده
11
66
احمد سلطانی
16
49
ارمین امیریان
12
93
اعظم فرجی
21
90
افسوس زارعی
21
407
الهام عسکری
21
7
امید رضا مومن زاده
1
1
امیر امینیان
1
10
امیر رضا وثوقی
1
69
امین نیاکان
16
418
امین نیاکان
16
2
بابک پور عباس
1
54
بهرام قاسم زاده قطب آبادی
13
17
بهروز مومنی
31
114
بیژن خادمی
28
50
بیژن ضیائیان
12
145
پرویز مردانی
11
189
جمشید روزبه
75
113
جهاد مصباح
28
3
جواد دهقانی
1
318
جواد شاکری
27
37
حامد قدوسی جوهری
10
419
حامد کویری
28
70
حسین جمالی
70
65
حسین علی خلیلی
16
97
حسین فرامرزی
22
408
حشمت الله اکبری
27
45
حمید رضا عباسی
78
8
حمید نمازی
1
57
داریوش ایرانی
14
111
رامین نیک نام
27
421
رضا جهان گیری
28
404
رضا جهانگیری
28
83
رضا وجدانی
29
117
رضا کبود خانی
28
58
زهرا جهان آبادی
14
143
زهرا حبیب آگهی
20
127
زهرا شیروانی
21
89
زهره توانا
21
85
سعیده شنونده
20
15
سمراد محرابی
31
406
سمیرا ساعیان
27
423
سولماز کرونی
19
6
سید امیر رضا مصباحی
1
424
سید سعید هاشمی
19
137
سید علی اصلاحی
14
9
سید علی هاشمی
1
14
سید محمد علی قیومی
31
41
سید محمد کاظم تدین
15
104
سید محمد کاظم حسینی اصل
27
16
سید معصوم معصوم پور
31
42
سید وحید حسینی
15
314
سیداحمد تارا
19
320
سیدحامد کبیری
8
323
سیدرضا موسوی
16
103
شاهرخ عزت زادگان جهرمی
75
335
شراره روشن ضمیر
5
190
شقایق مرادی
21
139
شهرام بلند پرواز
11
40
شهرام پایدار
78
60
شهریار ضیغمی
14
91
شيرواني زهرا
21
321
شیرین حقیقت
29
188
صدیقه طهماسبی
10
136
طاهره پور دست
21
116
طیبه کاظمی
28
319
عاطفه سعدی دوست
27
59
عبد العزیز خضری
14
149
عبدالرضا حق پناه
14
402
علی آریا فر
11
12
علی اصغر کوثری
1
132
علی اکبر محمدی
8
18
علی اکبری
3
28
علی بهادر
6
98
علی زمانی
23
11
علی عماد
31
146
علی محمد بنان زاده
11
26
علیرضا اشرف
5
118
علیرضا رضوانی
29
44
علیرضا شمسایی فر
77
107
غلام رضا سیوند زاده
27
126
غلام رضا معتضدیان
8
152
فاطمه سادات نجیب
21
62
فرانک بهرامی
15
106
فرداد اجتهادی
27
100
فریبا کریمی
23
77
لیلا حسینی خرم آبادی
19
46
لیلا قهرمانی
15
119
مانی رمزی
29
120
مجتبی کریمی
29
38
مجید اکرمی
80
425
محسن پیر پیران
19
81
محسن مقدمی
22
64
محمد جمالی
16
13
محمد جواد فلاحی
31
76
محمد حسین نوروز زاده
71
35
محمد رضا خلیلی
73
73
محمد رضا طالب نژاد
72
27
محمد رضا عماد
5
151
محمد رضا فتاحی
27
68
محمد صادق مسعودی
16
30
محمد علی حقوقی
8
96
محمد علی داور پناه
81
4
محمد علی عرفانی
1
110
محمد علی نجاتی
27
55
محمد قاضی نور
13
334
محمد مهدی محرابی
8
403
محمد هادی گرامی
1
48
محمد هادی نیاکان
78
316
محمدرضا روان بد
29
75
محمود نجابت
70
115
محمود شیشه گر
28
101
مرجان جدی
23
422
مرجان شریفی
19
102
مریم پاک فطرت
75
142
مریم شفیعی
75
95
مژده ممتحن
21
29
مسعود امینی
7
333
مسعود دهقان
11
53
مسیح شفا
13
99
مصباح شمس
23
74
معصوم بیگم معصوم پور
73
72
معصومه اقتداری
74
52
منصور جنتی
13
25
مهرداد عسکریان
4
327
مهسا ترابی جهرمی
75
131
مهشید هوشنگی
19
405
مهوش علیزاده
27
24
میترا امینی
4
87
نسرین اسدی
21
326
نسرین نامداری
29
322
نکیسا رسایی
75
186
نیما درخشان علمدارلو
16
317
هدا ایسینی
27
336
هدا صفاایسینی
27
32
وحید دستگردی
8
43
وحید زنگوری
11
80
وحید محمد کریمی
19
112
کامیار ایروانی
28
193
کریم جوهری
71
47
کوروش کاظمی
77
63
کیوان اقبال
16
315
کیوان رهبری
1
3
-بیهوشی
7
-جرا حی عمومی -فلوشیب اندوسکوپی ولاپاروسکوپی
13
-جراح عمومی -فوق تخصص جراحی‌ قلب‌ و عروق‌
6
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی اطفال
10
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی عروق
8
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی‌ پلاستیک‌ و ترمیمی‌
12
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی‌ قفسه‌ سینه (توراکس‌)
15
-جراحی عمومی -فلوشیپ روده بزرگ (کلورکتال )
77
جراحی عمومی-فلوشیپ پیونداعضاء
78
جراحی عمومی-فلوشیپ تروما
80
جراحی عمومی-فلوشیپ جراحی سرطان
11
-جراحی‌ عمومی‌
16
-جراحی‌ مغز و اعصاب‌
21
-زنان‌ و زایمان‌
28
-گوش‌ و حلق‌ و بینی‌
1
-متخصص ارتوپدی‌
81
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
4
-متخصص پزشکی‌ اجتماعی‌
14
-متخصص جراحی‌ کلیه‌ ومجاری‌ادرار
72
-متخصص چشم پزشکی -فوق تخصص چشم اطفال
70
-متخصص چشم فلوشیب - قرنیه
73
-متخصص چشم فلوشیب - آب سیاه (گلوکوم) )
71
-متخصص چشم فلوشیب - شبکیه
74
متخصص چشم فلوشیب پاتولوژی چشم
19
-متخصص داخلی
29
-متخصص داخلی - فوق تخصص خون و آنکولوژی
20
-متخصص داخلی - فوق تخصص روماتولوژی
31
-متخصص داخلی - فوق تخصص ریه
22
-متخصص داخلی - فوق تخصص عفونی
23
-متخصص داخلی -فوق تخصص غدد متابولیسم غدد
27
-متخصص داخلی -فوق تخصص گوارش و کبد
75
متخصص داخلی -فوق تخصص کلیه و فشار خون و آنکولوژی
5
-متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
Powered by DorsaPortal