آرشیو کارگاه ها

راهنمای شرکت در کارگاه های آنلاین

کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سه ماهه اول سال 1401

 

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

اطلاعات تکمیلی

1

Strategies to improve the design of Accurate search in systematic and evidence based studies

مینا محامی، دانشجوی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

1401/2/7

ساعت 10-12

اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی

اطلاعیه 

2

آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علمی

دکتر زهرا یوسفی

1401/2/28

ساعت 10-12

اعضای هیئت علمی

 

اطلاعیه

فایل کارگاه

 
 
کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1400
 

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

اطلاعات تکمیلی

1

جستجوی مقالات و شواهد وارد شده در مقالات مرور ثانویه (متاآنالیز و سیستماتیک ریویو) و بررسی وضعیت آلتمتریکس مقالات منتشر شده

دکتر نیلوفر برهمند،

1400/2/13

ساعت 13-12

اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی

*اطلاعیه

*دانلود فیلم کارگاه

2

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی و پروفایل های علمی

خانم زهرا جلالی

1400/3/19

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

*دانلود فیلم کارگاه

3

جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد

(با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

خانم آفتاب قدیمی،

1400/3/26

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

*محتوا آموزشی

*فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

4

آشنایی با مفاهیم و اصول جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

دکتر نیلوفر برهمند،1400/4/2

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

*فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

5


رفرنس دهی با نرم افزار
اندنوت

خانم سارا کریم زاده

1400/4/9

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

6

رفرنس دهی با نرم افزار مندلی

خانم زکیه تاج الدینی

1400/4/16

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

7

جستجوی تخصصی مقالات برای نگارش مقالات مرور نظام مند

خانم آفتاب قدیمی،

1400/4/22

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

8

جستجو در پایگاه اسکوپوس

مژگان همتی،

1400/4/23

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

9

آشنایی با انواع مطالعات مروری

(با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

دکتر فرهاد فاتحی،

1400/5/6

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

*محتوا آموزشی

* فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

10

مرور حوزه ای (Scoping Review)

دکتر پیوند باستانی،تاریخ برگزاری متعاقبا اعلام می گردد.

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

 

11

مرور نظام مند در علوم توانبخشی

دکتر محمد تقی کریمی،

1400/5/20

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

12

مرور نظام مند در مطالعات اقتصاد سلامت

دکتر عبدالصالح جعفری،

1400/6/3

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

13

آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علمی

دکتر زهرا یوسفی،

1400/6/10

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

* فیلم کارگاه

*دانلود فیلم کارگاه

14

آشنایی با متاآنالیز

دکتر عباس رضائیان زاده،

1400/6/27

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران

*اطلاعیه

*اسامی شرکت کنندگان

*دانلود فیلم کارگاه

کارگاه های آنلاین مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال 1399

 

ردیف

عنوان

تاریخ و ساعت

مدرس

گروه هدف

لینک ورود به کارگاه

اطلاعات تکمیلی

1

آشنایی با نرم افزار درسا
(مقدماتی)

29 مهرماه

ساعت 10 الی 12

مهندس طبیبی، کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده دندانپزشکی

رابطین وب سایت کتابخانه ها

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/

 اطلاعیه

 

2

آشنایی با سامانه ISID با تاکید بر شاخص های علم سنجی نویسندگان

30 مهرماه

ساعت 10 الی 12

سخنران مدعو: دکتر پیام کبیری، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی

مدرس: دکتر نیلوفر برهمند، دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی، رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات و کارشناس مسئول علم سنجی و پایش

اعضای هیات علمی، رابطین علم سنجی

http://class1.vu.sums.ac.ir/sci

 اطلاعیه

 
 
 3   آشنایی با عوامل مؤثر بر افزایش میزان استناد به مقالات علمی  14 آبان ماه

دکتر زهرا یوسفی،

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه خلیج فارس

 اعضای هئیت علمی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و رابطین علم سنجی  http://class1.vu.sums.ac.ir/sci_workshop/
 

4

 

جستجوی شواهد بالینی در پابمد 

21 آبان ماه

ساعت 10 الی 12

سخنران مدعو: سرکار خانم دکتر داوری، مدیر اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

مدرس: آفتاب قدیمی، کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی

اعضای هیئت علمی، دانشجویان، کتابداران

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/


اطلاعیه

 
 

5

کارگاه آشنایی با روش مرور نظام مند
(
systematic review)

26 آذرماه

ساعت 10 الی 12

دکتر عباس رضاییان زاده، استاد اپیدمیولوژی، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز

اعضای هیئت علمی، دانشجویان، اعضای کمیته آموزش و پژوهش کتابداران دانشگاه علوم پزشکی شیراز

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/

اطلاعیه

 
6 استانداردسازی، ذخیره سازی و اشتراک داده های پژوهشی با پلت فرم Mendeley Data
 3 دی ماه
 
 ساعت 10 الی 12
مهندس حسین اعظمی، مدیر محترم آموزش نماینده ناشر الزویر در ایران 
اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران
http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 

 7

مرور نظام مند (Systematic Review) در مطالعات ارزیابی فناوری سلامت


17 دی ماه
 
 ساعت 10 الی 12
دکتر عبدالصالح جعفری، استادیار گروه اقتصاد سلامت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

اعضای هیات علمی http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 
 
 8  رونمایی از منابع اطلاعاتی Covid
12بهمن ماه

ساعت 12:30 الی 14:30

 
سخنران: سرکار خانم دکتر پیوند باستانی، مدیر  اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه
 مدرس: دکتر نیلوفر برهمند، رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات و کارشناس مسئول علم سنجی و پایش دانشگاه
 اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران  http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/ اطلاعیه
 9 آشنایی با سامانه نوپا
14بهمن ماه

ساعت 12:30 الی 14:30

 
دکتر پیام کبیری، رئیس مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی
اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران
 http://class1.vu.sums.ac.ir/sci_workshop/
 

10

نرم افزار مدیریت استناد مندلی

15 بهمن ماه

ساعت
12:30 الی 14:30

سخنران مدعو: دکتر معصومه لطیفی، کارشناس مسئول علم سنجی

سرکار خانم زکیه تاج الدینی، دانشجوی کارشناس ارشد علم سنجی و مسئول کتابخانه بیمارستان نمازی

اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران

http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/

 اطلاعیه

 
 
 11 تازه های اخلاق در نشر
18 بهمن ماه
 
ساعت 10 الی 12
 دکتر احسان شمسی، دبیر محترم کمیته کشوری اخلاق در پژوهش های پزشکی
اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران
http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 
 12  آشنایی با پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس

20 بهمن ماه

ساعت
12:30 الی 15:00

 
 مهندس حسین اعظمی، مدیر محترم آموزش نماینده ناشر الزویر در ایران 
 اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کتابداران http://class1.vu.sums.ac.ir/library_workshop/
 
 


 
کارگاه های برگزار شده سال 1398
 

راهنمای شرکت در کارگاه های آنلاین

کارگاه های مجازی مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در شش ماهه اول سال 1400

 
 اردیبهشت  خرداد  تیر
 مرداد  شهریور
 مهر  آبان  آذر  دی  بهمن

ردیف

نام کارگاه

نام مدرس

تاریخ و ساعت برگزاری

گروه هدف

اطلاعات تکمیلی

1

جستجوی مقالات و شواهد وارد شده در مقالات مرور ثانویه (متاآنالیز و سیستماتیک ریویو) و بررسی وضعیت آلتمتریکس مقالات منتشر شده

دکتر  نیلوفر برهمند،

 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/2/13 

ساعت 13-12

اعضای هیئت علمی و کارشناسان پژوهشی

*اطلاعیه

 

*دانلود فیلم کارگاه 

 

2

آشنایی با سامانه علم سنجی اعضای هیئت علمی و پروفایل های علمی

خانم زهرا جلالی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی واحد علم سنجی و پایش دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/3/19

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی 

 

3

جستجوی شواهد بالینی در پایگاه پابمد

(با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان)

خانم آفتاب قدیمی،

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی و مسئول کتابخانه دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1400/3/26

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران 

*اطلاعیه

 

4

آشنایی با مفاهیم و اصول  جستجو در پایگاه های اطلاعاتی

دکتر  نیلوفر برهمند،

 دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی و رئیس گروه کتابخانه و تامین منابع اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز


1400/4/2

ساعت 12-10

اعضای هیئت علمی،دانشجویان، کتابداران،پژوهشگران