آئین نامه استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‏ های دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ماده 1. افراد مشمول برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه

1-1. اعضای کتابخانه شامل:

الف) دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ب) کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز

ج) اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1-2. مراجعان متفرقه: شامل دانشجویان و فارغ التحصیلان رشتههای علوم پزشکی، پزشکان و کادر درمانی غیر شاغل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز، کارکنان و اعضای هیات علمی بازنشسته دانشگاه، دانش آموزان نخبه و خبره بنا به این آیین نامه و به صلاحدید مسئول کتابخانه می‏توانند با ارائه معرفی نامه و کارت شناسایی معتبر در محل از منابع و خدمات کتابخانه‏ های دانشگاه علوم پزشکی شیراز استفاده کنند. شایان توجه است که اولویت استفاده از منابع و خدمات کتابخانه با دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز است.

تبصره 1. خدمات سالن مطالعه به مراجعان متفرقه ارائه نمی شود، مگر اینکه نیازمند استفاده از منابع کتابخانه در محل باشند.

تبصره 2. ارائه خدمات به دانشجویان دانشگاه های آزاد و غیرانتفاعی ممنوع میباشد.

ماده 2. عضویت

افراد برای استفاده از منابع و خدمات کتابخانه‏ های دانشگاه علوم پزشکی شیراز ضرورتا می بایست در یکی از کتابخانه‏ های دانشگاه عضو شده باشند. منظور از عضویت، ثبت مشخصات فرد در نرم افزار کتابخانه ای "کوها" است. فرد موظف است در بدو حضور در کتابخانه نسبت به دریافت کد شناسایی و رمز عبور پروفایل شخصی خود از کتابدار اقدام کند و کتاب‏های تحت امانت، تاریخ بازگشت، تمدید و رزرو منابع را در پروفایل خود بررسی نماید.

2-1. شیوه عضویت

- دانشجویان

تمامی دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه به صورت خودکار عضو کتابخانه‏های دانشگاه علوم پزشکی شیراز می‏شوند. دانشجویان انتقالی یا مهمان و یا دانشجویانی که اطلاعات آنان به شکل اتوماتیک در نرم افزار ثبت نشده است می‏توانند از آدرس (http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-request-membership.pl) درخواست عضویت خود را وارد نموده و با در دست داشتن کارت دانشجویی معتبر یا فرم انتخاب واحد به همراه کارت شناسایی عکس دار جهت تایید عضویت به کتابخانه واحد مربوطه مراجعه نمایند.

- کارکنان و اعضای هیئت علمی

کارکنان و اعضای هیئت علمی (رسمی، پیمانی، قراردادی، طرحی) که واحد محل خدمت آنان دارای کتابخانه است می‏توانند از طریق نرم افزار کتابخانه (http://elib.sums.ac.ir/cgi-bin/koha/opac-request-membership.pl) درخواست عضویت خود را وارد نموده و با مراجعه حضوری و ارائه کپی آخرین حکم کارگزینی به کتابخانه، عضویت خود را نهایی نمایند.

تبصره 3. کارکنان و اعضای هیئت علمی (رسمی، پیمانی و قراردادی، طرحی) که واحد محل خدمت آنان فاقد کتابخانه است می‏توانند با ارسال معرفی نامه از طرف رئیس واحد، یک قطعه عکس و کپی حکم کارگزینی از طریق اتوماسیون اداری به گروه کتابخانه‏ ها و تامین منابع، در کتابخانه‏ های دانشگاه عضو شوند.

2-2. مدت زمان عضویت

مدت زمان عضویت بر اساس جدول زیر تعیین می‏شود:

جدول شماره 1. مدت زمان عضویت اعضا

اعضا

مدت زمان عضویت

دانشجویان

مدت زمان اشتغال به تحصیل

کارکنان

مدت زمان اشتغال به خدمت

اعضای هیئت علمی

مدت زمان اشتغال به خدمت

ماده 3. تسویه حساب

دانشجویان هنگام فراغت از تحصیل، انتقال یا مهمان شدن در سایر دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی شیراز یا سایر دانشگاه ها، استفاده از مرخصی تحصیلی یا انصراف از تحصیل بایستی با کتابخانه واحد مربوطه تسویه حساب نمایند. کارکنان و اعضای هیئت علمی نیز زمان پایان رابطه استخدامی با دانشگاه، انتقال، ماموریت، فرصت مطالعاتی، مرخصی طولانی مدت یا بازنشستگی باید با کتابخانه‏ های دانشگاه تسویه نمایند.

3-1. شیوه تسویه حساب

اعضای کتابخانه می توانند با ارائه فرم تسویه حساب و مراجعه به کتابخانه جهت بررسی پروفایل امانت خود و بازگشت کتاب‏های تحت امانت و پرداخت جریمه ها (در صورت داشتن دیر کرد) با کتابخانه تسویه نمایند. دانشجویان جهت تسویه حساب علاوه بر موارد ذکرشده ملزم به ارائه پایان نامه به کتابخانه میباشند.

ماده 4. امانت

منابع کتابخانه صرفا به اعضای کتابخانه ‏های دانشگاه علوم پزشکی شیراز امانت داده می شوند.

جهت امانت منابع، فرد موظف است شخصا به کتابخانه مراجعه نماید.

در قبال منابع امانت گرفته شده، تنها شخص امانت گیرنده پاسخگو است، لذا وی موظف است در زمان امانت گرفتن، منابع را با دقت بررسی نموده و در صورت مشاهده هر گونه عیب و نقص، بلافاصله مراتب را به کارشناس میز امانت اطلاع دهد. در غیر اینصورت ملزم به پرداخت خسارت تعیین شده از طرف کتابخانه خواهد بود.

اولویت امانت منابع هر کتابخانه با اعضا همان کتابخانه است و فرد در ابتدا موظف به تهیه منابع از واحد خود است.

هیچ عضوی نمی‏تواند همزمان بیش از یک نسخه از یک عنوان کتاب را به امانت ببرد.

4-1. تعداد و مدت زمان امانت منابع

- کتاب‏های چاپی غیر مرجع

جدول شماره 2. تعداد منابع قابل امانت و مدت زمان استفاده کاربران

اعضا

عنوان

مدت امانت

دانشجویان کارشناسی، دوره عمومی (پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی)

3

یک هفته

دانشجویان تحصیلات تکمیلی (ارشد)

4

دو هفته

دانشجویان تحصیلات تکمیلی (دکترا، دستیار تخصصی)

6

دو هفته

کارکنان

3

دو هفته

اعضای هیئت علمی

8

چهار هفته

- سایر منابع

جدول شماره 3. شرایط استفاده از سایر منابع

منابع

شرایط استفاده

منابع مرجع (فرهنگها، دائره المعارفها، اطلسها، ...)

استفاده در محل/ امانت محدود به صلاحدید مسئول کتابخانه

نشریات ادواری چاپی

استفاده در محل/ امانت محدود به صلاحدید مسئول کتابخانه

پایان نامه چاپی

استفاده در محل

نسخه کتابخانه (منابع پر مراجعه و منابعی که اول هر ترم تحصیلی توسط اعضای هیئت علمی به عنوان منبع درسی معرفی و یک نسخه

از آن غیرقابل امانت و چند نسخه نیز به عنوان ذخیره در کتابخانه نگهداری می‏شود )

استفاده در محل/ امانت محدود به صلاحدید مسئول کتابخانه

منابع نایاب

استفاده در محل

 

ماده 5. تمدید

امانت گیرنده مجاز است در صورت رزرو نبودن منبع تحت امانت خود، دو بار اقدام به تمدید نمایند. در صورت نیاز به تمدید بیشتر از دو بار، منبع پس از ارجاع به کتابخانه و بررسی وضعیت فیزیکی آن دوباره امانت داده میشود. در صورت تأخیر در عودت، کتاب تمدید نخواهد شد.

تمدید به دو صورت حضوری و یا غیر حضوری (تماس تلفنی با کتابدار میز امانت یا از طریق پروفایل شخصی فرد در نرم افزار کتابخانه قابل انجام است. در صورت درخواست تمدید از طریق نرم افزار، عضو باید نسبت به تایید درخواست توسط کتابدار اطمینان حاصل کند.

ماده 6. رزرو

در صورتی که فرد تقاضای امانت منبعی را داشته باشد که در امانت فرد دیگری هست می‏تواند ضمن بررسی تاریخ برگشت منبع، آن را (به دو صورت حضوری و اعلام به کتابدار و یا از طریق ثبت در نرم افزار کتابخانه) رزرو نماید و با بررسی پروفایل خود از رزرو شدن آن اطمینان حاصل نماید.

فردی که کتاب رزروی را در امانت دارد موظف است کتاب را در تاریخ مقرر برگرداند. در غیر اینصورت، مطابق با آئین نامه مشمول جریمه شده و به مدت یک ماه از امانت کتاب محروم خواهد شد.

عضو رزرو کننده موظف است در تاریخ مقرر یا نهایتا یک روز از تاریخ برگشت کتاب به کتابخانه مراجعه کند. در غیر اینصورت منبع از رزرو شخص خارج می‏شود.

عضو در صورتی می‏تواند کتابی را رزرو کند که در امانت باشد و رزرو کتب موجود در کتابخانه برای تاریخ مشخص امکان پذیر نیست.

ماده 7. بازگشت

مراجعین موظفند منابع امانت گرفته شده را در تاریخ تعیین شده برای بازگشت، به کتابخانه تحویل دهند و در صورت نیاز نسبت به تمدید آن اقدام نمایند. در غیر اینصورت مشمول جریمه خواهند شد.

برای بازگرداندن کتاب، مراجعه شخصی الزامی نیست، به هر حال فرد امانت گیرنده یا فردی که از طرف وی کتاب را باز می گرداند موظف است از حذف کتاب توسط کتابدار از پروفایل خود اطمینان حاصل نماید.

ماده 8. جریمه دیرکرد

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود و یا تمدید کتاب با تاخیر انجام شود فرد مراجعه کننده موظف است به ازای هر روز تاخیر (برای هر جلد کتاب) مبلغ 5000 ریال (500 تومان) جریمه پرداخت نماید.

تأخیر بیش از 30 روز منجر به افزایش مبلغ جریمه به میزان 10000 ریال (1000 تومان) و بسته شدن پروفایل امانت به مدت دو ماه خواهد شد.

در صورتی که کتاب مشمول جریمه تاخیر، در زمره منابع مرجع، منابع رزرو شده و یا نسخه های مخصوص کتابخانه باشد مبلغ جریمه به ازای هر روز 20000 هزار ریال (2000 هزار تومان) بوده و چنانچه مدت تاخیر بیش از 30 روز باشد، هر روز 40000 (4000 تومان) خواهد بود.

چنانچه کتاب مشمول جریمه تاخیر، در زمره منابع وجین شده قرار گیرد، فرد امانت گیرنده موظف به پرداخت جریمه دیرکرد تا قبل از تاریخ وجین است.

چنانچه فرد امانت گیرنده، کتاب مشمول جریمه تاخیر را گم کند، علاوه بر جبران خسارت، موظف است جریمه دیرکرد کتاب گمشده را نیز تا زمان ارائه کتاب جایگزین پرداخت نماید.

ماده 9. جبران خسارت

در صورت مفقود شدن منابع، امانت گیرنده موظف به تهیه و تحویل اصل آن (آخرین ویرایش) حداکثر ظرف مدت یک ماه می باشد و تشخیص چگونگی امر به عهده مسئول کتابخانه است.

چنانچه منابع امانتی مفقودی، در بازار (داخل و خارج کشور) نایاب باشد امانت گیرنده بایستی با صلاحدید مسئول و نیاز کتابخانه منبع دیگری را جایگزین نماید.

در مورد کتابهای چند جلدی یا دوره ای، چنانچه یک جلد از آن مفقود گردد و تهیه آن امکان پذیر نباشد امانت گیرنده موظف است قیمت یک دوره کامل کتاب را با نرخ روز پرداخت نماید.

چنانچه استفاده کننده در پایان مهلت مقرر، نسبت به استرداد عین ماده کتابخانه ای یا تامین خسارت تعیین شده اقدام ننماید، مراتب توسط رئیس کتابخانه جهت اخذ تصمیم مقتضی) تذکر شفاهی، درج در پرونده، گزارش به کمیته انضباطی و ......،) به رئیس واحد گزارش خواهد شد و تا زمان تعیین تکلیف، کتابخانه از ارائه هر گونه خدمات به استفاده کننده خودداری خواهد کرد.

ماده 10. استفاده از سالن مطالعه

استفاده از سالن مطالعه صرفا برای اعضای کتابخانه‏ های دانشگاه علوم پزشکی شیراز امکان پذیر است. همچنین اولویت استفاده از سالن مطالعه هر کتابخانه با اعضای همان واحد است. اعضای واحدها با صلاحدید مسئول کتابخانه می توانند از خدمات سالن مطالعه کتابخانه های دیگر استفاده نمایند.

ماده 11. سایر مقررات

به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر به هنگام ورود به کتابخانه ضروری است.

رعایت سکوت و مطالعه به صورت انفرادی در تمام نقاط کتابخانه الزامی است، مگر اینکه محل خاصی در کتابخانه برای مطالعه جمعی در نظر گرفته شده باشد.

استفاده کنندگان موظفند در مراقبت از تمام امکانات کتابخانه )کتب، نشریات، میزها، صندلی ها، تجهیزات رایانه ای و... ) نهایت دقت را به عمل آورند.

استفاده از تلفن همراه، خوردن، آشامیدن، استعمال دخالیات، خوابیدن و همراه داشتن اطفال در محیط کتابخانه ممنوع است.

عکس برداری از پایان نامه ها ممنوع است.

آوردن هر گونه وسایل شخصی به مخزن کتابخانه ممنوع است .

هرگاه فردی بدون رعایت مقررات مربوط به امانت، اقدام به خارج نمودن منابع از کتابخانه نماید بعنوان متخلف به کمیته انضباطی دانشگاه یا هیئت بدوی معرفی خواهد شد تا اقدامات لازم بعمل آید و تا تعیین تکلیف از سوی کمیته، آن فرد از کلیه خدمات کتابخانه محروم خواهد شد.

رزرو صندلی در سالن مطالعه ممنوع است.

کتابخانه هیچ گونه مسئولیتی در قبال نگهداری از وسایل جا مانده و یا گم شده در کتابخانه ندارد.

در صورت بروز مواردی که در آئین نامه پیش بینی نشده اند، و منجر به وارد آمدن خسارت به کتابخانه شوند، مراتب جهت اخذ تصمیم مقتضی )تذکر شفاهی، درج در پرونده، گزارش به کمیته انظباطی، تعیین مبلغ خسارت و.....) توسط مسئول کتابخانه بررسی و جهت اجرا به مقامات مربوطه اعلام خواهد گردید.

"این آئین نامه در یازده ماده، شش بند و سه تبصره در تاریخ 19/11/98 به تصویب شورای مدیران معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه رسیده است و از این تاریخ تمامی آیین نامه های مصوب قبلی در این مورد کان لم یکن تلقی و غیر قابل اجرا و بی اعتبار خواهد بود."

تاریخ به روز رسانی:
1399/03/27
تعداد بازدید:
2168
کتابخانه الکترونیک دانشگاه علوم پزشکی شیراز
آدرس: شیراز، خیابان زند، ساختمان مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس، طبقه هفتم، معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات
تلفن: 32122519-071           vcrlibsums@gmail.com  
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به معاونت تحقیقات و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد.
تعداد بازدیدکنندگان امروز  303
تعداد بازدیدکنندگان دیروز  509
تعداد کل بازدیدکنندگان تا امروز  1114515
تعداد کاربران بر خط  4
تعداد کاربران لاگین بر خط  4
67
آرش صفاریان
16
82
آناهیتا میر دامادی
19
36
احمد حسین زاده
10
420
احمد حسین زاده
11
66
احمد سلطانی
16
49
ارمین امیریان
12
93
اعظم فرجی
21
90
افسوس زارعی
21
407
الهام عسکری
21
7
امید رضا مومن زاده
1
1
امیر امینیان
1
10
امیر رضا وثوقی
1
69
امین نیاکان
16
418
امین نیاکان
16
2
بابک پور عباس
1
54
بهرام قاسم زاده قطب آبادی
13
17
بهروز مومنی
31
114
بیژن خادمی
28
50
بیژن ضیائیان
12
145
پرویز مردانی
11
189
جمشید روزبه
75
113
جهاد مصباح
28
3
جواد دهقانی
1
318
جواد شاکری
27
37
حامد قدوسی جوهری
10
419
حامد کویری
28
70
حسین جمالی
70
65
حسین علی خلیلی
16
97
حسین فرامرزی
22
408
حشمت الله اکبری
27
45
حمید رضا عباسی
78
8
حمید نمازی
1
57
داریوش ایرانی
14
111
رامین نیک نام
27
421
رضا جهان گیری
28
404
رضا جهانگیری
28
83
رضا وجدانی
29
117
رضا کبود خانی
28
58
زهرا جهان آبادی
14
143
زهرا حبیب آگهی
20
127
زهرا شیروانی
21
89
زهره توانا
21
85
سعیده شنونده
20
15
سمراد محرابی
31
406
سمیرا ساعیان
27
423
سولماز کرونی
19
6
سید امیر رضا مصباحی
1
424
سید سعید هاشمی
19
137
سید علی اصلاحی
14
9
سید علی هاشمی
1
14
سید محمد علی قیومی
31
41
سید محمد کاظم تدین
15
104
سید محمد کاظم حسینی اصل
27
16
سید معصوم معصوم پور
31
42
سید وحید حسینی
15
314
سیداحمد تارا
19
320
سیدحامد کبیری
8
323
سیدرضا موسوی
16
103
شاهرخ عزت زادگان جهرمی
75
335
شراره روشن ضمیر
5
190
شقایق مرادی
21
139
شهرام بلند پرواز
11
40
شهرام پایدار
78
60
شهریار ضیغمی
14
91
شيرواني زهرا
21
321
شیرین حقیقت
29
188
صدیقه طهماسبی
10
136
طاهره پور دست
21
116
طیبه کاظمی
28
319
عاطفه سعدی دوست
27
59
عبد العزیز خضری
14
149
عبدالرضا حق پناه
14
402
علی آریا فر
11
12
علی اصغر کوثری
1
132
علی اکبر محمدی
8
18
علی اکبری
3
28
علی بهادر
6
98
علی زمانی
23
11
علی عماد
31
146
علی محمد بنان زاده
11
26
علیرضا اشرف
5
118
علیرضا رضوانی
29
44
علیرضا شمسایی فر
77
107
غلام رضا سیوند زاده
27
126
غلام رضا معتضدیان
8
152
فاطمه سادات نجیب
21
62
فرانک بهرامی
15
106
فرداد اجتهادی
27
100
فریبا کریمی
23
77
لیلا حسینی خرم آبادی
19
46
لیلا قهرمانی
15
119
مانی رمزی
29
120
مجتبی کریمی
29
38
مجید اکرمی
80
425
محسن پیر پیران
19
81
محسن مقدمی
22
64
محمد جمالی
16
13
محمد جواد فلاحی
31
76
محمد حسین نوروز زاده
71
35
محمد رضا خلیلی
73
73
محمد رضا طالب نژاد
72
27
محمد رضا عماد
5
151
محمد رضا فتاحی
27
68
محمد صادق مسعودی
16
30
محمد علی حقوقی
8
96
محمد علی داور پناه
81
4
محمد علی عرفانی
1
110
محمد علی نجاتی
27
55
محمد قاضی نور
13
334
محمد مهدی محرابی
8
403
محمد هادی گرامی
1
48
محمد هادی نیاکان
78
316
محمدرضا روان بد
29
75
محمود نجابت
70
115
محمود شیشه گر
28
101
مرجان جدی
23
422
مرجان شریفی
19
102
مریم پاک فطرت
75
142
مریم شفیعی
75
95
مژده ممتحن
21
29
مسعود امینی
7
333
مسعود دهقان
11
53
مسیح شفا
13
99
مصباح شمس
23
74
معصوم بیگم معصوم پور
73
72
معصومه اقتداری
74
52
منصور جنتی
13
25
مهرداد عسکریان
4
327
مهسا ترابی جهرمی
75
131
مهشید هوشنگی
19
405
مهوش علیزاده
27
24
میترا امینی
4
87
نسرین اسدی
21
326
نسرین نامداری
29
322
نکیسا رسایی
75
186
نیما درخشان علمدارلو
16
317
هدا ایسینی
27
336
هدا صفاایسینی
27
32
وحید دستگردی
8
43
وحید زنگوری
11
80
وحید محمد کریمی
19
112
کامیار ایروانی
28
193
کریم جوهری
71
47
کوروش کاظمی
77
63
کیوان اقبال
16
315
کیوان رهبری
1
3
-بیهوشی
7
-جرا حی عمومی -فلوشیب اندوسکوپی ولاپاروسکوپی
13
-جراح عمومی -فوق تخصص جراحی‌ قلب‌ و عروق‌
6
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی اطفال
10
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی عروق
8
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی‌ پلاستیک‌ و ترمیمی‌
12
-جراحی عمومی - فوق تخصص جراحی‌ قفسه‌ سینه (توراکس‌)
15
-جراحی عمومی -فلوشیپ روده بزرگ (کلورکتال )
77
جراحی عمومی-فلوشیپ پیونداعضاء
78
جراحی عمومی-فلوشیپ تروما
80
جراحی عمومی-فلوشیپ جراحی سرطان
11
-جراحی‌ عمومی‌
16
-جراحی‌ مغز و اعصاب‌
21
-زنان‌ و زایمان‌
28
-گوش‌ و حلق‌ و بینی‌
1
-متخصص ارتوپدی‌
81
متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری
4
-متخصص پزشکی‌ اجتماعی‌
14
-متخصص جراحی‌ کلیه‌ ومجاری‌ادرار
72
-متخصص چشم پزشکی -فوق تخصص چشم اطفال
70
-متخصص چشم فلوشیب - قرنیه
73
-متخصص چشم فلوشیب - آب سیاه (گلوکوم) )
71
-متخصص چشم فلوشیب - شبکیه
74
متخصص چشم فلوشیب پاتولوژی چشم
19
-متخصص داخلی
29
-متخصص داخلی - فوق تخصص خون و آنکولوژی
20
-متخصص داخلی - فوق تخصص روماتولوژی
31
-متخصص داخلی - فوق تخصص ریه
22
-متخصص داخلی - فوق تخصص عفونی
23
-متخصص داخلی -فوق تخصص غدد متابولیسم غدد
27
-متخصص داخلی -فوق تخصص گوارش و کبد
75
متخصص داخلی -فوق تخصص کلیه و فشار خون و آنکولوژی
5
-متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
Powered by DorsaPortal