کارشناسان

نام و نام خانوادگیسمتشماره تماسایمیل
اداره آمار
دکتر حبیبی رئیس گروه آمار 32122835habibim@sums.ac.ir
معصومه خسرویکارشناس مسئول آمار و داشبورد مدیریتی 32122025 khosravyma@sums.ac.ir
محمدرضا صراطی کارشناس مسئول پردازش کیفیت داده /کارشناس مسئول اطلاعات مکانی دانشگاه 32122777seratim@sums.ac.ir
آسیه خسروانیان کارشناس مسئول هوش مصنوعی  
الهام باقرنژاد کارشناس آمار32122603 bagherie@sums.ac.ir
مهسا اکبریکارشناس تحلیل و تفسیر آمار 32122039 
مریم ثابت کارشناس کیفیت داده 32122897msabet@sums.ac.ir
زهرا ساریخانی خرمی کارشناس داشبورد مدیریتی و اطلاعات مکانی  sarikhaniz@sums.ac.ir
عباس شیروانی کارشناس تحلیل و پایش شاخص   
محمدباقر سلیمانیکارشناس پردازش داده ها   
زهرا فقیه کارشناس امور اداری و دفتری32122755
اداره نرم افزار
مرتضی قبولی سرپرست اداره نرم افزار 32122682ghaboolim@sums.ac.ir
منصوره امامیکارشناس فناوری اطلاعات سلامت32122033m_emami@sums.ac.ir
حامد زارعمسئول اتوماسیون32122023 
حسین هادیان شیرازیکارشناس نرم افزار 32122577 hadianh@sums.ac.ir
امین حسن دختمسئول وب سایت32122520hassandokht@sums.ac.ir
فاطمه حیدرزادهکارشناس وب سایت32122859heidarzade@sums.ac.ir
محمدحسن دهقانیکارشناس وب سایت32122620mhdehghani@sums.ac.ir
سید علیرضا رضازادهکارشناس نرم افزار32122605rezazade_a@sums.ac.ir
رامین کریم آقاییمسئول سیستم های اطلاعاتی بیمارستانی و درمانی32122858karimaghae@sums.ac.ir
فهیمه بلورکش کارشناس نرم افزار 32122574 f_bolourkesh@sums.ac.ir
مهدی فروغی کارشناس نرم افزار 32122809 m_Foroughi@sums.ac.ir
اداره زیرساخت
مهدی شرف خواه سرپرست اداره زیرساخت 32122037 sharafkhah@sums.ac.ir
سید مهدی فضلیکارشناس اداره زیرساخت32122032fazli@sums.ac.ir
غلامرضا عزیزیکارشناس اداره زیرساخت
32122034azizigh@sums.ac.ir
پیمان پیمان نژادکارشناس اداره زیرساخت
32122775peymanp@sums.ac.ir
محمد علی بی کینه کارشناس اداره زیرساخت 32122022bikineh@sums.ac.ir
محمدرضا کاظمیمسئول مخابرات32122734kazemimr@sums.ac.ir
    
مرکز اینترنت
محمدرضا پروین مسئول مرکزاینترنت 32122784 parvin_m@sums.ac.ir
لادن قائمیجانشین مسئول مرکز اینترنت32122460ghaemil@sums.ac.ir
ندا خشنودفرکارشناس مرکز اینترنت32122621khoshnood_n@sums.ac.ir
واحد تحقیق و توسعه
زهراسادات کمالی مسئول واحد تحقیق، توسعه و آموزش 32122880 kamaliz@sums.ac.ir
راضیه بحتوییکارشناس واحد تحقیق، توسعه و آموزش32122588bahtoeir@sums.ac.ir
واحد مرکزداده
میثم اکبری مسئول واحد مرکزداده 32122436 akbarim@sums.ac.ir
لیلا طاهریکارشناس واحد مرکزداده32122604ltaheri@sums.ac.ir
محمدمحسن مودتکارشناس واحد مرکزداده32122810mavaddat@sums.ac.ir
حسابداری و تدارکات
حمیدرضا آرایشرئیس حسابداری32122849haarayesh@sums.ac.ir
محمد علیرضاییکارپرداز32122871alirezaeim@sums.ac.ir
دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
فائزه سجادیمسئول دفتر32122560sajadif@sums.ac.ir
هاله امیریمتصدی امور دفتری32122700 
مینا فولادوندمتصدی امور دفتری32122701 
تاریخ به روز رسانی:
1401/02/19
تعداد بازدید:
13487
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal