مطالب آموزشی
اداره آمار:
 
اکسل پیشرفته:
   شرط گذاری بر روی اطلاعات- sum if و average if- یافتن و تعویض داده ها
   Vlookup- فیلتر گذاری بر روی داده ها- فیلتر گذاری شرطی بر روی داه ها
   چاپ کردن اطلاعات- نمایش سطر و ستون یک جدول در کل صفحه کاری
   حذف داده های تکراری- تهیه لیست در اکسل- Data validation
   پنهان کردن سطر و ستون صفحه- محافظت کردن از صفحات- به اشتراک گذاری و مشاهده اعمل شده-اصلاح خطای فرمول
   تابع PMT- تغییر داده ها با Gol seek- پیش بینی یک مقدار جدید براساس مقادیر موجود- تبدیل اکسل به فایل متنی و برعکس
 
استانداردهای گزارش دهی آماری:
   استانداردهای گزارش دهی با استفاده از جداول
   استانداردهای گزارش دهی با استفاده از نمودارها
   تفسیر و انتشار اطلاعات
 
سایر مطالب آموزشی:
 
انگلیسی 
 
 
اداره زیرساخت:
 
 
 
مرکز اینترنت:
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/26
تعداد بازدید:
13680
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal