آیین نامه ها و دستورالعمل ها
آیین نامه های کشوری:
 
اداره زیرساخت:
گروه شبکه
   نحوه اختصاص IP به تجهیزات تحت شبکه در دانشگاه علوم پزشکی شیراز
   فایل نمونه نحوه IP دهی به تجهیزات جهت شهرستان ها
   فایل نمونه نحوه IP دهی به تجهیزات جهت شیراز
 
گروه مخابرات
 
اداره نرم افزار:
 
شبکه رابطین:
تاریخ به روز رسانی:
1399/11/26
تعداد بازدید:
11528
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal