فرم ها
 
اداره آمار:
 
اداره نرم افزار:
 
اداره زیرساخت:
شبکه
   فرم درخواست خرید کالا (اشیا و لوازم)
 
مرکز اینترنت:
   فرم درخواست اشتراک اینترنت
      برای دریافت این فرم، ابتدا وارد اتوماسیون اداری به آدرس https://oas.sums.ac.ir شده و از قسمت ایجاد مدرک، عنوان فرم را جستجو نمایید.
   فرم تعهدنامه استفاده از سرویس پیام کوتاه
      برای دریافت این فرم، ابتدا وارد اتوماسیون اداری به آدرس https://oas.sums.ac.ir شده و از قسمت ایجاد مدرک، عنوان فرم را جستجو نمایید.
 
 
واحد تحقیق، توسعه و آموزش: 
   فرم درخواست دوره شغلی
   فرم نیازسنجی آموزشی کارشناسان واحدهای تابعه
   فرم نیازسنجی آموزشی کارشناسان مدیریت آمار و فناوری اطلاعات
   فرم مشخصات مدرسین دوره های آموزشی ضمن خدمت 
   فرم همکاری پژوهشی
 
واحد مرکز داده:
   فرم درخواست سرور مجازی:
      برای دریافت این فرم، ابتدا وارد اتوماسیون اداری به آدرس https://oas.sums.ac.ir شده و از قسمت ایجاد مدرک، عنوان "فرم جدید درخواست سرور" را جستجو نمایید.
تاریخ به روز رسانی:
1398/01/28
تعداد بازدید:
11189
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal