توسعه دولت الکترونیک
   تهیه، پایش و تأیید نرم افزارهای تخصصی
   ارائه سرویس های تبادل الکترونیکی اطلاعات
   ارائه سامانه مدیریت محتوا و پورتال
   ارائه سرویس مکاتبات الکترونیکی به واحدهای تابعه
   تأمین نقشه ها و لایه های اطلاعات مکانی مورد نیاز واحدهای تابعه
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/12
تعداد بازدید:
8526
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal