بخشی از مطالب ارائه شده در وب سایت، مختص کارشناسان و رابطان فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز می باشد. این افراد پس از ثبت نام در وب سایت و احراز هویت، می توانند از این مطالب استفاده نمایند. شرکت های همکار، برای دسترسی به مطالب مرتبط، باید به صورت حضوری به مدیریت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی شیراز مراجعه و پس از تکمیل فرم مربوطه، نام کاربری خود را دریافت نمایند.
ورود اعضاء
کلیه حقوق این وب سایت برای مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات محفوظ می باشد.
انتخاب کنید ... #
تجهیزات موردتأیید Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=410&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
سامانه های الکترونیک Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=242&tempname=Amar&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره زیرساخت Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=411&tempname=InfrastructureOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید اداره نرم افزار Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=551&tempname=SoftwareOffice&sub=1&methodName=ShowModuleContent
شرکت های موردتأیید واحد مرکزداده Index.aspx?page_=form&lang=1&PageID=562&tempname=DataCenter&sub=1&methodName=ShowModuleContent
Powered by DorsaPortal